صفحه اصلي > > بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس
در راستای طرح تحول نظام سلامت ،درمانگاه تخصصی این بیمارستان با متخصصین مجرب در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس

مترون : مهری سخنگویی ( کارشناس پرستاری ) فارغ التحصیل سال 1371 از دانشگاه تهران .سال شروع بکار بعنوان مترون 1389

سوپروایزرین شاغل در این مرکز:

1- خانم فرحناز مرحمتی( کارشناس پرستاری)          2- خانم طیبه حجتی ( کارشناس پرستاری )           3-آقای صالح اطمانی( کارشناس پرستاری )

4-آقای جاوید شاکر( کارشناس پرستاری ) 5-آقای شهاب الدین ایوری(کارشناس پرستاری ) 6-خانم فریبا پاکرو ( کارشناس پرستاری -اضافه کاری)

7- خانم ربابه حیدرپور (کارشناس پرستاری)

کنفرانسهایی که در طی اردیبهشت ماه 1394 برگزار شده اند :

1- اسمین بیمار ،سخنران جاوید شاکر با 60 نفر شرکت کننده در آمفی تئاتر  ساعت 8:30(تکرار) در مورخه 1394/2/5 برگزار گردید.

 

2-اصول محرمانگی اطلاعات بیمار ،سخنران فهیمه تقی زاده با 60 نفر شرکت کننده ساعت 8:30در مورخه 1394/2/8 برگزار گردید.

 

3-CPCR(تجهیزات تخصصی احیا) سخنران یحیی فتح الهی با 60 نفر شرکت کننده در آمفی تئاتر ، ساعت 8:30 در مورخه 1394/2/9 برگزار گردید.

 

4- اصول صحیح گزارش نویسی ، سخنران مهری سخنگویی با 60 نفر سرکت کننده درآمفی تئاتر ساعت 8:30 در مورخه 1394/2/13 برگزار گردید.

 

5- چگونگی ثبت و گزارش خطای پزشکی ،سخنران جاوید شاکر با 60 نفر شرکت کننده در آمفی تئاتر ساعت 8:30 در مورخه 1394/2/19 برگزار گردید.

 

6- روش تحقیق ، سخنران آقای صوفیانی با 60 نفر شرکت کننده در آمفی تئاتر  ساعت 8:30 در مورخه 1394/2/20 برگزار گردید.

((تکرار کنفرانسهای فوق الذکر متعاقبا اعلام میگردد.))

 

بازگشت به صفحه اصلی