صفحه اصلي > > بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس
در راستای طرح تحول نظام سلامت ،درمانگاه تخصصی این بیمارستان با متخصصین مجرب در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس

رییس بخش : دکتر عدالت اخلاقی(متخصص اطفال و نوزادان)

سرپرستار بخش : اعظم ابراهیمی (کارشناس پرستاری)

تعداد متخصصین : 4

تعداد تخت : 30

تعداد کادر پرستاری : 12

تعداد کادر خدماتی : 3

بیمارانی که در این بخش پذیرش و خدمات ارائه میگردد :

اسهال و استفراغ ،  عفونت پارانشیم ریه ، عفونت ادراری ، کروپ ، تشنج

بازگشت یه صفحه اصلی