صفحه اصلي > > بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس
در راستای طرح تحول نظام سلامت ،درمانگاه تخصصی این بیمارستان با متخصصین مجرب در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
بیمارستان خاتم الانبیاء سلماس

نام بخش: جراحی زنان زایمان

نام رییس بخش:دکتر رضازاده(متخصص زنان زایمان)

سرپرستار بخش:مهری نورمحمدی(کارشناس پرستاری)

تعداد متخصصین بخش:3 متخصص (دکتر میرزاپور  دکتر رضازاده  دکتر رسولی)

تعداد تخت: 31

تعداد کادر پرستاری:15 نفر

تعداد کادر خدماتی:4 نفر

بیمارانی که در این بخش پذیرش وخدمات ارائه میگردد :

این بخش از دو بخش p.p و تحت نظر تشکیل شده است .بخش p.p شامل بیماران زایمان طبیعی ،سزارین و کورتاژ میباشد،که طرف اول به این بیماران اختصاص یافته است.طرف دوم بخش برای بیماران تحت نظر اختصاص یافته است .در بخش تحت نظر خانم های باویار ،دیابت حاملگی، فشار خون بالا،خونریزی،درد شکم،عفونتهای ادراری و سایر موارد  بستری می شوند.

 

برگشت به صفحه اصلی